Automated Packaging Systems Logo
ระบบครบวงจรสำหรับบรรจุภัณฑ์
 

ผู้นำระบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกยาวนานกว่า 50 ปี

Automated Packaging Systems, Inc. เป็นผู้คิดค้นระบบบรรจุถุง Autobag® และวัสดุถุงม้วนรายแรกของโลก ปัจจุบันเราเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตถุงม้วนแบรนด์ Autobag ของแท้ ถุงชนิดพิเศษ SidePouch® บรรจุภัณฑ์แบบป้องกัน AirPouch® รวมถึงเครื่องบรรจุถุงและอุปกรณ์บรรจุถุงสำหรับผลผลิตจำนวนมาก ครบวงจรตอบสนองทุกความ ต้องการของลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องยนต์บรรจุภัณฑ์ Autobag

 • เครื่องบรรจุถุง Autobag® กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ
 • ระบบบรรจุภัณฑ์ SidePouch® สำหรับจำนวนผลผลิตมาก
 • ระบบบรรจุภัณฑ์ AirPouch® แบบป้องกันและเพื่อเติมพื้นที่ว่างให้เต็ม
 • เครื่องพิมพ์ฉลากแบบใช้ความร้อน AutoLabel Inline
 • เครื่องป้อน เครื่องนับ ตราชั่ง และสายพาน
 • ระบบบรรจุภัณฑ์โดยวิศวกรรมปรับแต่งตามความต้องการ
 • วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ชนิดฟิล์ม มาตรวัด และการกำหนดค่า รวมถึงวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ EarthAware® ถุงไปรษณีย์ ถุงแบบมีซิปถุงเปิด/ปิด เทป กล่อง เจาะรู และป้องกันการทิ่มแทง และอื่นๆ
สาขาความเชี่ยวชาญของเราในตลาด

รองรับตลาดระบบการบรรจุอัตโนมัติ

 • อาหาร
 • การแพทย์/ทันตกรรม/เภสัชกรรม
 • บริการตามคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์
 • การทหารและการบิน
 • ยานยนต์
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์/ท่อประปาและท่อส่ง ความร้อน
 • งานอดิเรก/หัตถกรรม/สิ่งประดิษฐ์
 • เครื่องประดับ/แว่นตา
 • เครื่องสำอาง/สุขภาพและความงาม
 • ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • อุตสาหกรรมงานซักรีด
ถุงและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบป้องกัน

ระบบการบรรจุแบบ bags on a roll ของ Autobag

เราผลิตถุงและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันเองเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด เรามีฟิล์มและวัสดุที่ใช้ผลิตหลากหลายตั้งแต่โพลี-เอสเตอร์มาตรฐานไปจนถึงฟิล์มขึ้นรูปหนา รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ EarthAware ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามีโรงงานผลิต 9 แห่ง เราผลิตถุงม้วนได้มากกว่าบริษัทคู่แข่งทุกรายรวมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีวัสดุบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเฉพาะระบบพร้อมให้บริการเสมอ 

แผนกสนับสนุนการขายและบริการทั่วโลกของเรา

วิศกรบริการภาคสนามAutomated Packaging สนับสนุนระบบและผลิตภัณฑ์ด้วยบริการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก เรามีเครือข่ายวิศวกรบริการภาคสนามโดยตรง ณ โรงงานของลูกค้าทั่วโลก รวมถึงแผนกสนับสนุนด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ บริการ ณ โรงงาน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

เอกสารข้อมูล ทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่นิยม มากที่สุดของเรา ที่มีอยู่ ด้านล่างเพื่อ ตรวจสอบและ ดาวน์โหลด สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ของ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เยี่ยมชม www.autobag.com หรือติดต่อเรา ผ่านทางอีเมล์ ขอขอบคุณ.

ผู้นำระบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกยาวนานกว่า 50 ปี

Automated Packaging Systems, Inc. เป็นผู้คิดค้นระบบบรรจุถุง Autobag® และวัสดุถุงม้วนรายแรกของโลก ปัจจุบันเราเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตถุงม้วนแบรนด์ Autobag ของแท้ ถุงชนิดพิเศษ SidePouch® บรรจุภัณฑ์แบบป้องกัน AirPouch® รวมถึงเครื่องบรรจุถุงและอุปกรณ์บรรจุถุงสำหรับผลผลิตจำนวนมาก ครบวงจรตอบสนองทุกความ ต้องการของลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องยนต์บรรจุภัณฑ์ Autobag

 • เครื่องบรรจุถุง Autobag® กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ
 • ระบบบรรจุภัณฑ์ SidePouch® สำหรับจำนวนผลผลิตมาก
 • ระบบบรรจุภัณฑ์ AirPouch® แบบป้องกันและเพื่อเติมพื้นที่ว่างให้เต็ม
 • เครื่องพิมพ์ฉลากแบบใช้ความร้อน AutoLabel Inline
 • เครื่องป้อน เครื่องนับ ตราชั่ง และสายพาน
 • ระบบบรรจุภัณฑ์โดยวิศวกรรมปรับแต่งตามความต้องการ
 • วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ชนิดฟิล์ม มาตรวัด และการกำหนดค่า รวมถึงวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ EarthAware® ถุงไปรษณีย์ ถุงแบบมีซิปถุงเปิด/ปิด เทป กล่อง เจาะรู และป้องกันการทิ่มแทง และอื่นๆ
สาขาความเชี่ยวชาญของเราในตลาด

รองรับตลาดระบบการบรรจุอัตโนมัติ

 • อาหาร
 • การแพทย์/ทันตกรรม/เภสัชกรรม
 • บริการตามคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์
 • การทหารและการบิน
 • ยานยนต์
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์/ท่อประปาและท่อส่ง ความร้อน
 • งานอดิเรก/หัตถกรรม/สิ่งประดิษฐ์
 • เครื่องประดับ/แว่นตา
 • เครื่องสำอาง/สุขภาพและความงาม
 • ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • อุตสาหกรรมงานซักรีด
ถุงและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบป้องกัน

ระบบการบรรจุแบบ bags on a roll ของ Autobag

เราผลิตถุงและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบป้องกันเองเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด เรามีฟิล์มและวัสดุที่ใช้ผลิตหลากหลายตั้งแต่โพลี-เอสเตอร์มาตรฐานไปจนถึงฟิล์มขึ้นรูปหนา รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ EarthAware ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามีโรงงานผลิต 9 แห่ง เราผลิตถุงม้วนได้มากกว่าบริษัทคู่แข่งทุกรายรวมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีวัสดุบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเฉพาะระบบพร้อมให้บริการเสมอ 

แผนกสนับสนุนการขายและบริการทั่วโลกของเรา

วิศกรบริการภาคสนามAutomated Packaging สนับสนุนระบบและผลิตภัณฑ์ด้วยบริการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก เรามีเครือข่ายวิศวกรบริการภาคสนามโดยตรง ณ โรงงานของลูกค้าทั่วโลก รวมถึงแผนกสนับสนุนด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ บริการ ณ โรงงาน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

เอกสารข้อมูล ทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่นิยม มากที่สุดของเรา ที่มีอยู่ ด้านล่างเพื่อ ตรวจสอบและ ดาวน์โหลด สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ของ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เยี่ยมชม www.autobag.com หรือติดต่อเรา ผ่านทางอีเมล์ ขอขอบคุณ.

เว็บไซต์สากล

Our full website is currently available in six languages, with more being added soon. Please click on any of the international websites below for specific product information in these languages.

ติดต่อเรา

Headquartered in Streetsboro, Ohio, USA, Automated Packaging Systems is a global supplier with Manufacturing, Sales, Service and Distribution representatives located throughout North America, Europe, Asia, Australia and Latin America. We have sales and service representatives in your area; please contact us for local support.

*
*
*
*
*
*
*
วิธีที่เลือกใช้ในการติดต่อ:*